ஏனையவை


பிந்திய செய்திகள்


நாட்காட்டிKilinochchi

எமது பாடசாலைக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம்

புதிய நிகழ்வுகள்

கிளிநொச்சியின் துடுப்பாட்டத்தில் வடக்கின்நீ லங்களின் சமர் -முதல்நாள்

வடக்க
மேலும்>>

கிளிநொச்சியின் துடுப்பாட்டத்தில் வடக்கின் நீலங்களின் சமர்  

கிளிநொச்சியின் துடுப்பாட்டத்தில் இரண்டு கல்லூரிகளுக்கு இடையே வருடந்தோறும
மேலும்>>